Marta Gellová

Je partnerem ve firmách Flow & Grow s.r.o. a ADE Solution

Profesní zkušenosti:

 • Od roku 2002 působí na finančním trhu pro banky, pojišťovny a profesní či zájmová sdružení a to jako vrcholová manažerka, odborná poradkyně či členka projektových a akvizičních týmů.
 • Od roku 2005 je členkou představenstva FECIF, (Evropské federace finančních poradců) a od roku 2010 také zastupuje EFPA ČR v představenstvu EFPA EU (Evropská asociace finančního poradenství).
 • Byla členkou 2 poradních orgánů vlády ČR (PES a NERV-Penzijní reforma)
 • Působila a působí v dozorčích radách několika společností (Český rozhlas, Československý ústav zahraniční, Nadace impuls)
 • Mezi její zaměstnavatele patřily např. společnosti Ford Motor Company, IP banka a.s., AFIZ, Česká pojišťovna, EFPA ČR, ADE Solutions a další.
 • V roce 2012 získala ocenění LIGS Awards v oblasti dalšího profesního vzdělávání a stala se členkou vědecké rady LIGS University.
 • Účastnila se několika profesních skupin v oblasti legislativy finančního trhu ČR i EU, Národní strategie finančního vzdělávání ČR a profesních i etických standardů v oblasti finančního poradenství.
 • Pravidelně prezentuje na mezinárodních konferencích a finančních forech.

 

Vzdělání:

 • Právnická fakulta University Karlovy Praha
 • University of Cambridge, UK
 • Manažerské kurzy 
 • Kurzy osobního rozvoje