Poradenské firmy

Jak zvládnout MiFID 2 - průvodce pro IZ

 

Spotřebitelské úvěry - příprava na certifikaci

 

AML

   
Marta Gellová a Zdeněk Husták

 

Dalibor Jurič   Dalibor Jurič
Seminář Vás bude informovat o nových požadavcích a dopadech MiFID 2 na IZ. Pořádáme ho společně s advokátní kanceláří BBH.  

Klíčovým prvkem přípravy na zkoušku  je     e-learningový a prezenční vzdělávací kurz  se zaměřením na nejdůležitější témata. 

 

Od 1. 1. 2017 je účinná novela zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML zákon). 

Pomůžeme Vám zajistit implementaci této novely do vaší firmy.

24.10. - 9:00, PRAHA   11.9.2017- 9:00, PRAHA   Místo a termín dohodou

 

Vzdělávací programy

 

 

 

 

       
Šárka Chocová

 

     
 Největší přidanou hodnotou poradenských firem jsou jejich poradci. Adaptovat nového poradce a nebo udržet stávající na vysoké odborné a profesionální úrovni, není nic jednoduchého. Pomůžeme Vám s tvorbou vzdělávacích programů pro nováčky i seniorní poradce.  

 

 

 

Místo a termín deohodou