Poradenské firmy

Příprava na zkoušky odborné způsobilosti pro poj. zprostredkovatele I. - III. stupeň

 

Spotřebitelské úvěry - příprava na certifikaci

 

AML

 
   
Šárka Chocová

 

Dalibor Jurič   Dalibor Jurič
Jedná se o přípravné kurzy k certifikačním zkouškám ČNB.  

Klíčovým prvkem přípravy na zkoušku  je                    e-learningový a prezenční vzdělávací kurz  se zaměřením na nejdůležitější témata. 

 

Od 1. 1. 2017 je účinná novela zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML zákon). 

Pomůžeme Vám zajistit implementaci této novely do vaší firmy.

 

Vzdělávací programy

 

 

 

 

       
Šárka Chocová

 

     
 Největší přidanou hodnotou poradenských firem jsou jejich poradci. Adaptovat nového poradce a nebo udržet stávající na vysoké odborné a profesionální úrovni, není nic jednoduchého. Pomůžeme Vám s tvorbou vzdělávacích programů pro nováčky i seniorní poradce.