Kontinuální vzdělávání EFA

Pojištění pro podnikatele Adam Barna

Pojištění podnikatelů a právnických osob je tématem, které stále více poptáváte. Náš kurz je základním vhledem do této problematiky. Lektor vám ukáže jak si u podnikatelské klientely poradit a na základě kterých kritérií vybrat správný produkt.

26.10.2018 webinář
         
Úvěry pro podnikatele     David Štědra                a              Lukáš Blažek Vedle půjček pro jednotlivce potřebujeme mnohdy ve své praxi také úvěry pro podnikatele. Naši lektoři Vám vysvětlí, jaké jsou podmínky u bankovních i nebankovních subjektů.  A jaký způsobem může poradce svému klientovi v těchto záležitostech pomoci. 5.10.2018 webinář
         
Dědictví ve finančním poradenství  Ondřej Vokál Společně s advokátní kanceláří Slaninová Vokál jsme pro Vás připravili seminář na téma "Dědictví ve finančním poradenství". 

7.9.2018 webinář

         
GDPR pro finanční poradce  Zdeněk Husták Společně s advokátní kanceláří BBH pro Vás pořádáme seminář, který Vás bude informovat o nových požadavcích a dopadech GDPR na finanční poradce.

dostupný záznam

         

Novinky ze světa pojistných událostí

V rámci workshopu vás seznámíme s tím nejzajímavějším z praxe našeho lektora. Upozorníme vás na nestandardní ustanovení v pojistných podmínkách. Dozvíte se informace, které na školeních pojišťoven nikdy neuslyšíte. Často však mají však zásadní dopad na život klientů a praxi finančních poradců.

dostupný záznam

         

Finanční plán bez SW

 a
Cílem tohoto webináře je praktické využití finanční matematiky, ukázka jednoduchých pomůcek, ale také jak strategicky postupovat při tvorbě finančního plánu. dostupný záznam
         

Rizikové životní pojištění pod lupou

Dušan Šídlo Webinář je určen zejména pro pojišťovací poradce. Zúčastněte se online kurzu, který Vám pomůže nahlédnout hlouběji do problematiky rizikového životního pojištění.Díky tomuto kurzu si dokážete následně odpovědět na mnohé otázky, které se tohoto produktu týkají. dostupný záznam
         

Jak zvládnout MiFID 2 - průvodce pro IZ

 a
Seminář Vás bude informovat o nových požadavcích a dopadech MiFID 2 na IZ i VZ. Pořádáme ho společně s advokátní kanceláří BBH. dostupný záznam
         
Pojištění majetku a spory s pojišťovnami
 a 
Prezentace prohlubuje znalosti poradců v oblasti neživotního pojištění. Konkrétně se zaměřuje na vybrané otázky v pojištění odpovědnosti (občanské a ze zaměstnání), havarijním pojištění a povinném ručení, pojištění domů a domácností. Důraz je kladen na výluky a překvapující ustanovení, doplněny jsou i praktické případy plnění pojišťoven. dostupný záznam
         

Nová právní úprava spotřebitelského úvěru

a jeho zprostředkování

Helena Kolmanová
Prezentace obsahuje srovnání dosud platné a nové právní úpravy, pro poskytovatele a zprostředkovatele spotřebitelského úvěru, podle zákona č. 257/2016 Sb., který nabude účinnosti k 1. 12. 2016. Předmětem není pouze právní teorie, ale i praktické zkušenosti lektora z dohledu nad plněním zákonných povinností bankami a zprostředkovateli v této oblasti.  dostupný záznam
         
Investice do nemovitostí v praxi Vladimír Kuliš Kromě jiného získají účastníci přehled o faktorech ovlivňujících cenu nemovitosti v době transakce, s jakými typy nemovitostí jsou tyto parametry spojené a jak některé parametry ovlivnit. Prezentace obsahuje nejen teorii, ale i praktické zkušenosti lektora v této oblasti. dostupný záznam
         
Investiční plánování pro pokročilé Viktor Hostinský Prezentace prohlubuje znalosti poradců v oblasti investičního plánování. Zaměřuje se především na tvorbu klientského portfolia. Na webináři se naučíte jak pracovat s portfoliem klienta v okamžiku, kdy začne vybírat rentu a dozvíte se o kritériích výběru fondů. dostupný záznam
         
Výluky v životním pojištění Dušan Šídlo Prezentace prohlubuje znalosti poradců o výlukách životního pojištění. Zaměřuje se především na nestandardní výluky a ty výluky, které mají největší dopad na funkčnost pojistné ochrany životního pojištění. Učí poradce, jak číst pojistné podmínky a odhalit výluky ukryté v drobném písmu pojistných podmínek a přílohách. Součástí prezentace jsou konkrétní případy. dostupný záznam
         
Investice do nemovitostí v praxi Vladimír Kuliš Prezentace obsahuje nejen teorii, ale i praktické zkušenosti lektora v této oblasti. Kromě jiného získají účastníci přehled o faktorech ovlivňujících cenu nemovitosti v době transakce, s jakými typy nemovitostí jsou tyto parametry spojené a jak některé parametry ovlivnit. Praktické využití bude nejvíce obsaženo v druhé části, kde se účastníci dozví jak pracovat s nemovitostí jako s investicí a jak zajistit pasivní příjem  pro klienta. dostupný záznam
         

Linkedin:

vytěžte maximum pro svůj byznys

Romana Musilová Tento kurz Vás naučí, jak vidět Linkedin jako královský zdroj informací a nástroj pro budování vlastní zančky. Ukážeme Vám, že Linkedin je vhodnou platformou pro komunikaci s Vaší cílovou skupinou. dostupný záznam