Kontinuální vzdělávání EFA

 

Finanční plán bez SW

 

Spotřebitelské úvěry - příprava na certifikaci

 

Rizikové životní pojištění pod lupou

   

Šárka Chocová a Jiří Kosík

 

Dalibor Jurič

  Dušan Šídlo

Cílem tohoto webináře je praktické využití finanční matematiky, ukázka jednoduchých pomůcek, ale také jak strategicky postupovat při tvorbě finančního plánu.

  Klíčovým prvkem přípravy na zkoušku  je     e-learningový a prezenční vzdělávací kurz  se zaměřením na nejdůležitější témata.   

Webinář je určen zejména pro pojišťovací poradce. Zúčastněte se online kurzu, který Vám pomůže nahlédnout hlouběji do problematiky rizikového životního pojištění.Díky tomuto kurzu si dokážete následně odpovědět na mnohé otázky, které se tohoto produktu týkají.

8.3.2018 - od 9:00 do 11:00 - on-line   termín a místo dle dohody   Dostupný záznam
 

Investice do nemovitostí v praxi

 

Pojištění majetku a spory s pojišťovnami

 

Jak zvládnout MiFID 2 - průvodce pro IZ

   
Vladimír Kuliš

 

Dušan Šídlo a Lukáš Kaplan   Marta Gellová a Zdeněk Husták
Kromě jiného získají účastníci přehled o faktorech ovlivňujících cenu nemovitosti v době transakce, s jakými typy nemovitostí jsou tyto parametry spojené a jak některé parametry ovlivnit. Prezentace obsahuje nejen teorii, ale i praktické zkušenosti lektora v této oblasti.  

Prezentace prohlubuje znalosti poradců v oblasti neživotního pojištění. Konkrétně se zaměřuje na vybrané otázky v pojištění odpovědnosti (občanské a ze zaměstnání), havarijním pojištění a povinném ručení, pojištění domů a domácností. Důraz je kladen na výluky a překvapující ustanovení, doplněny jsou i praktické případy plnění pojišťoven.

 

.Seminář Vás bude informovat o nových požadavcích a dopadech MiFID 2 na IZ i VZ. Pořádáme ho společně s advokátní kanceláří BBH.

Dostupný záznam   Dostupný záznam   Dostupný záznam

 

 

Linkedin:

vytěžte maximum pro svůj byznys

 

 

Investiční plánování pro pokročilé

 

Výluky v životním pojištění

   
Romana Musilová

 

Viktor Hostinský   Dušan Šídlo

Tento kurz Vás naučí, jak vidět Linkedin jako královský zdroj informací a nástroj pro budování vlastní zančky. Ukážeme Vám, že Linkedin je vhodnou platformou pro komunikaci s Vaší cílovou skupinou.

 

Prezentace prohlubuje znalosti poradců v oblasti investičního plánování. Zaměřuje se především na tvorbu klientského portfolia. Na webináři se naučíte jak pracovat s portfoliem klienta v okamžiku, kdy začne vybírat rentu a dozvíte se o kritériích výběru fondů.

 

Prezentace prohlubuje znalosti poradců o výlukách životního pojištění. Zaměřuje se především na nestandardní výluky a ty výluky, které mají největší dopad na funkčnost pojistné ochrany životního pojištění. Učí poradce, jak číst pojistné podmínky a odhalit výluky ukryté v drobném písmu pojistných podmínek a přílohách. Součástí prezentace jsou konkrétní případy.

Dostupný záznam   Dostupný záznam   Dostupný záznam

 

Nová právní úprava spotřebitelského úvěru a jeho zprostředkování

 

 

 

 

 

 

       
Helena Kolmanová

 

     

Prezentace obsahuje srovnání dosud platné a nové právní úpravy, pro poskytovatele a zprostředkovatele spotřebitelského úvěru, podle zákona č. 257/2016 Sb., který nabude účinnosti k 1. 12. 2016. Předmětem není pouze právní teorie, ale i praktické zkušenosti lektora z dohledu nad plněním zákonných povinností bankami a zprostředkovateli v této oblasti. Tyto zkušenosti budou také ovlivňovat přístup a výklad pravidel podle nové právní úpravy ze strany dohledového orgánu – České národní banky.

 

 

   
Dostupný záznam