Spotřebitelské úvěry - příprava na certifikaci

Klíčovým prvkem přípravy na zkoušku u EFPA ČR je e-learningový kurz, volitelně doprovázený prezenčním vzdělávacím kurzem se zaměřením na nejdůležitější témata.

  • E-learningový kurz (včetně kompletní databáze zkušebních otázek)
  • Prezenční kurzy a tréninky
 

odborným garantem kurzu je Dalibor Jurič

 

E-learningový kurz 

EFPA ČR má připraven vlastní kvalitní e-learningový kurz, určený k přípravě pro jednotlivé kategorie zkoušky a přesně kopíruje rozsah odborných znalostí a dovedností stanovených zákonem.

Obsah kurzu je plný příkladů, vysvětlení, jednoduchých případových studií.

Kurz je doplněn o cvičné testy sestavené pro jednotlivé kategorie zkoušky identicky, jako u ostré zkoušky. Tyto cvičné testy může studující opakovat podle potřeby bez omezení.

Vedoucím autorského týmu je Doc. Ing. Vlasta Kašparovská, Ph.D., vedoucí Ústavu financí PEF Mendelu v Brně, která se specializuje právě na problematiku úvěrů, bankovnictví a souvisejících témat. Tým autorů kurzu doplňují zkušení metodici, kteří mají dlouholetou praxi v tvorbě vzdělávacích materiálů a sami se profesně pohybují v prostředí odpovídající tématům, která pro kurz zpracovávali. Mezi specialisty připravující mj. případové studie jsou držitelé titulu EFA. 

Přípravný prezenční kurz 

Kurz se obvykle koná v den zkoušky, je veden zkušenými lektory a mentory působícími ve finančním poradenství. Všichni lektoři již mají zkoušku úspěšně složenou.

Obsahově kurz navazuje na e-learningovou oporu a rozšiřuje ji o praktické příklady a řešení případových studií. Velkou přidanou hodnotou je soustředění se na problematické okruhy témat vyhlášky a jejich propojení s praxí.

  • V průběhu kurzu budou účastníci upozorněni na související otázky, které se v testu mohou vyskytnout a jejich případné variace
  • Při zpracování cvičného testu bude brán zřetel na konkrétní potřeby požadované kategorie znalostí
  • Budou rozvinuty odkazy na související problematiku, která je v souvislosti s testem spojená-Katastr nemovitostí, NOZ, Finanční arbitr, bankovní produkty, investiční minimum
  • Zpracování případových studií
  • Budou zopakována základní pravidla pro správnost výpočtů v zadání

Cíle semináře

Poskytnout komentáře a vysvětlení k pojmům, uvedeným ve výše uvedeném zákoně. V návaznosti na absolvování e-learningové přípravy upřesnit případné nejasnosti a napomoci k lepšímu pochopení. Připravit účastníky kurzu na absolvování odborné zkoušky. Po ukončení tréninku je možno absolvovat odbornou zkoušku.

Přínos pro účastníka:

  • Rekapitulace znalostí získaných při studiu formou e-learningu
  • Možnost konzultace problémových oblastí tématu
  • Po ukončení kurzu absolvovat odbornou zkoušku

 

E-learningový kurz

lze objednat na:  EFPA ČR   

Prezenční kurz

lze objednat na: info@fgrozvoj.cz

časová dotace 4 hodiny, účastníci musí mít alespoň jednou úspěšně ukončený test v e-learningovém modulu EFPA

cena pro jednotlivce: 800,- bez DPH / 968,- včetně DPH

minimální počet: 12 účastníků

pro skupiny od 10 členů, lze individuálně dohodnout termín, místo i cenu.

.

Otevřený prezenční kurz bude probíhat průběžně celý rok, zde budou uvedeny vždy dva nejbližší termíny, které můžete využít. Při objednání vždy uveďte termín, který jste si vybrali.

Místo :  Hanusova 1411/18, Praha - Michle

Termín:  02.08 2017       9:00 - 13:00

              11.09.2017        9:00 - 13:00

Chci se zaregistrovat