Flow & Grow

Kdo jsme?

Jsme špička v oboru a za naším týmem stojí dlouholetá praxe a nejlepší výukové metody na trhu finančního plánování


Flow & Grow

Co děláme?

Společnost Flow & Grow se specializuje na vzdělávání a rozvoj finančních poradců ve všech oblastech jejich profesního života.


Flow & Grow

Co umíme?

Navrhneme řešení, která prohloubí znalosti a dovednosti, díky kterým Vaše hodnota a prestiž poroste.


Další Předchozí

Vize

Flow & Grow zprostředkovává finančním poradcům své dlouholeté know-how s cílem maximálního využití jejich potenciálu a dosažení vynikajících obchodních výsledků.

Jako zkušený surfař vás na společné vlně dovezeme k trvale úspěšnému podnikání a finanční svobodě."

 

Naším cílem je:

 

 • Vzdělávání finančních poradců v oblasti komplexní a dlouhodobé práce s klientem
 • Změnit pohled veřejnosti na práci finančního poradce na českém trhu
 • Pomáhat v rozvoji vaší „firmy“
 • Vzdělávání veřejnosti v oblasti finanční gramotnosti
 • Příprava na profesní certifikace v oboru financí

 

„S plynoucím časem, naším know-how a dlouholetými zkušenostmi v oboru, Vaše hodnota roste.“

Naše společnost FLOW & GROW s.r.o. byla založena v roce 2014. Hlavním důvodem byla rostoucí poptávka po odborném vzdělávání ze strany finančních poradců, finančních společností, neziskového sektoru a potřeba vzdělávání široké veřejnosti. Naší snahou je zprostředkovat a srozumitelně vysvětlit vše co se finančního sektoru týká. Portfolio našich vzdělávacích akcí je především zaměřeno na znalosti a dovednosti, které finanční poradci využívají při každodenní práci. Naše výukové programy využívají nejnovější metody z oblastí andragogiky, pedagogiky a dalších teoretických oborů, zabývajících se vedením obchodníků a zvyšováním jejich obchodního potenciálu.

Dále se věnujeme vzdělávání v neziskové sféře a veřejnosti. Naše kurzy Finanční gramotnosti jsou speciálně připravené pro veřejné instituce v oblasti školství, úřady práce či dětské domovy atd. Naší silnou stránkou je dlouholetá praxe všech členů týmu, tedy odborníků na pojišťovnictví, bankovnictví, vedení a rozvoj lidí, trénink, koučink atd., v mnoha společnostech napříč finančním sektorem. Jsme partnerem Evropské asociace finančního plánování Česká republika (EFPA ČR), která mj. definuje standardy práce finančních poradců. EFPA ČR, jakožto zástupce EFPA Europe v České republice, je nezisková organizace sdružující finanční poradce s certifikátem EFA.

REFERENCE

   

EFPA ČR

v rámci kontinuálního vzdělávání jsme proškolili více než 100 poradců s certifikátem EFA

 

Česká pojišťovna a.s.

na dráhu finančního poradenství jsme připravili více než 150 poradců

 

Broker Trust a.s.

v rámci Bizon akademie prošlo našimi kurzy více než 200 finančních poradců z cca 15 poradenských firem

         
   

Komerční banka a.s.

připravili jsme 15 prémiových bankéřů na certifikační zkoužku z pojišťovnictví (střední stupeň)

 

ČSOB a.s.

rozvojovým programem pro pojišťovací specialisty již prošlo 50 poradců

 

ČS a.s.

vrámci vzdělávání a koučinku jsme pracovali s více než 50 manažery

     

Pavel Kropík 

ZŠ Palmovka

 

"Žáci se určitě domnívají, že hra je přínosná. Seznámí se s množstvím informací, které často nemají ani dospělí. Vše bylo srozumitelné - to co neznali, jste jim dobře vysvětlili. Rádi by si zahráli znovu."

     

Bc. Lukáš Talpa

Liga otevřených mužů

 

"V rámci projektu Patron, kterým Liga otevřených mužů podporuje mladé muže vyrůstající v dětských domovech, se uskutečnil kurz finanční gramotnosti pod vedením paní Šárky Chocové. Kurz byl pojat formou hry. Chlapci si zábavnou formou prošli jednotlivými fázemi života od prvního zaměstnání dále. Hra jim pomohla si uvědomit nutnost nežít si nad poměry, ostražitost k různým půjčkám a opatrnost v investicích. Očekával jsem, že mladíky z DD školení moc bavit nebude, protože během svých let v DD zažili již spoustu různých školení finanční gramotnosti, ale byl jsem překvapen, když jsem po téměř 4 hodinách musel hru ukončit. Kluci si školení užili, byli do hry vtaženi a živě diskutovali nad kroky, které mají či naopak nemají podniknout. Velkou pomocí pro ně pak byla přítomnost zkušených mužů, dobrovolníků, jejich patronů. S nimi se též mohli radit o svých rozhodnutích a přirozeně se tak učili uvažovat o krocích, které je v reálném životě mohou potkat. Pro to vše jsme paní Chocovou požádali aby přijela i na další kurz a školila ve finanční gramotnosti i další kluky z dětských domovů."

     

PaedDr. Anna  Chaloupková

párový a rodinný  psychoterapeut

 

"Vážená společnosti, ráda bych vyjádřila spokojenost s prací Vašeho lektora, pana Zdeňka Habra, kterého jsem měla pozvaného dne 21.07.2015 do svého týdenního psychoterapeutického pobytu s klienty v Jedlové v Deštném v Orlických horách. Celodenní program, s cílem seznámit účastníky s tématem "Finanční gramotnost" s podtitulem "Nenechme se ovládat penězi, ovládejme my je", probíhal plynule, lektor střídal teoretické informace s hravou formou výuky a tím se mu podařilo zapojit všech 12 účastníků. Naučili se rozvažovat, v rámci hry si odžili 30 let finančního života jednotlivce a jeho rodiny. Lektor používal moderní techniky, nejvíce bych však chtěla vyzdvihnout jeho lidský rozměr, schopnost navázat kontakt s lidmi a udržet si jejich pozornost. Též hlasový fond je velmi dobrý. Celkově hodnotím jeho projev a přínos pro účastníky jako výborný!“ 

     

Daniel Opatrný, jednatel společnosti D.F.I. Centrum, s.r.o.

 

Děkujeme za profesionální a individuální přístup pana Zdeňka Habra, se kterým jsme společně připravili vzdělávací plán přímo na míru pro naši firmu, a to mj. s důrazem na obchodní činnosti firmy a naši cílovou klientelu. Následně byl i lektorem kurzů, oceňuji především jeho profesionalitu, zároveň i lidský přístup a praktické zkušenosti, o které se s námi v rámci jednotlivých kurzů podělil.
Díky sérii kurzů finančního plánování mohou jít naši poradci odlišnou, kvalitnější cestou a dělat profesionální práci na vysoké úrovni, na kterou se na zdejším trhu jen tak nenarazí.
Finanční a časová investice do tohoto vzdělávání je zanedbatelná v porovnání s tím, co nám přináší, navíc se nové kvalitní způsoby daly aplikovat ihned.

 

Partneři

Společnost Flow & Grow buduje dlouhodobé vztahy s neziskovými organizacemi a dalšími společnosti v oboru vzdělávání a rozvoje. Díky našim strategickým partnerstvím jsme schopni nalézt optimální řešení pro každého - pro finanční společnost, státní organizaci, školu nebo poradce.
 

Našimi partnery jsou

     

Další Předchozí

Odborné certifikace

Spotřebitelské úvěry - příprava na certifikaci

 

AML

 

 

     

                               Dalibor Jurič

 

                             Dalibor Jurič

   

Klíčovým prvkem přípravy na zkoušku  je e-learningový a prezenční vzdělávací kurz  se zaměřením na nejdůležitější témata. 

 

Od 1. 1. 2017 je účinná novela zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML zákon). 

Pomůžeme Vám zajistit implementaci této novely do vaší firmy.

   

2.8. a 11.9. 2017 - 9:00  PRAHA

 

Termín a místo dle dohody

 
 
 

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti FLOW&GROW, spol. s r.o. 

1. Úvodní ustanovení 

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky"), obchodní korporace FLOW&GROW, spol. s r.o., se sídlem Librantice 145, 50 346 Librantice, IČ: 03182452, DIČ: CZ003182452, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka (sp. zn.) 33859 (dále jen "korporace") upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé z nebo na základě poskytování služeb v oblasti otevřených i zakázkových vzdělávacích školení, kurzů a jiných akcí, poradenství, a prodeje odborných publikací a jsou pro smluvní strany závazné. Smluvní vztah mezi korporací a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „zákazník“) vzniká prostřednictvím komunikačních prostředků, které umožňují uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti stran (dále jen „prostředky komunikace na dálku“), a to prostřednictvím webového rozhraní www.fgrozvoj.cz (dále jen „webové rozhraní“). 

1.2 Veškeré právní vztahy mezi korporací a zákazníkem jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky, přičemž právní vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb., dále jen „občanský zákoník“) a zákonem o ochraně spotřebitele (zákonem č. 634/1992 Sb.), ve znění pozdějších předpisů. 

1.3 Právní vztahy jsou uzavírány a tyto obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. 

1.4 Informace poskytnuté v souladu s ust. § 1811 odst. 2, § 1820 odst. 1 a § 1826 odst. 1 občanského zákoníku: 

a) totožnost, popřípadě telefonní číslo nebo adresa pro doručování elektronické pošty nebo jiný kontaktní údaj: FLOW & GROW, spol. s r.o., IČ: 003182452, tel.: (+420) 605 114 799, e-mail: info@fgrozvoj.cz; 

b) označení zboží nebo služby a popis jejich hlavních vlastností: služby v oblasti otevřených i zakázkových vzdělávacích školení, kurzů a jiných akcí, poradenství, a prodeje odborných publikací, blíže specifikované na webovém rozhraní www.fgrozvoj.cz

c) cenu zboží nebo služby, případně způsob jejího výpočtu včetně všech daní a poplatků: cena za zboží či služby je vždy uvedena u konkrétního zboží či služby včetně informace o tom, zda je cena s/bez DPH (v případě uvedení ceny bez DPH je následně uvedena i cena s příslušnou DPH sazbou); 

d) způsob platby a způsob dodání nebo plnění: viz čl. 3 a čl. 6 těchto obchodních podmínek; 

e) náklady na dodání: viz čl. 6 těchto obchodních podmínek (pokud tyto náklady nelze stanovit předem, mohou být dodatečně účtovány podle sazebníku provozovatele poštovních či jiných doručovacích služeb); 

f) údaje o právech vznikajících z vadného plnění, jakož i o právech ze záruky a další podmínky pro uplatňování těchto práv: viz čl. 7 a čl. 8 těchto obchodních podmínek; 

g) náklady na prostředky komunikace na dálku: náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby aktuálního sazebního zákazníkova dodavatele; 

i) podmínky, lhůtu a postupy pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy: viz čl. 4 těchto obchodních podmínek; 

j) informace i nákladech spotřebitele spojených s navrácením zboží v souvislosti s odstoupením od smlouvy, i nákladech za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou: viz čl. 4 těchto obchodních podmínek; 

k) údaj o povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo: viz čl. 4 těchto obchodních podmínek; 

l) zda uzavřená smlouva bude u něho uložena a zda k ní umožní spotřebiteli přístup: obchodní podmínky, objednávku a evidenci platby a využití služby korporace eviduje a na vyžádání zákazníkovi, který je spotřebitelem ve smyslu ust. § 419 občanského zákoníku, poskytne údaje z této evidence (údaje budou poskytnuty v elektronické podoby – scan listin); 

m) o jazycích, ve kterých lze smlouvu uzavřít: smlouva se uzavírá v českém jazyce; n) o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy: smlouva se uzavírá prostřednictvím webového rozhraní www.tsmvyskov.cz, přičemž zákazník je webovým rozhraním veden jednotlivými kroky objednání služby či zboží; d) o možnostech zjištění a opravování chyb vzniklých při zadávání dat před podáním objednávky: zákazník je webovým rozhraním veden jednotlivými kroky objednání služby či zboží a má možnost si zadaná data a údaje před podáním objednávky zkontrolovat a opravit; před podáním objednávky je zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které do objednávky vložil. Ostatní skutečnosti jsou zřejmé ze souvislostí a z obsahu webového rozhraní www.fgrozvoj.cz

1.5 Smlouva je uzavřena odesláním objednávky (nikoliv tedy až po potvrzení objednávky). Korporace se zavazuje doručit zákazníkovi objednané zboží či poskytnout objednané služby a zákazník se zavazuje korporaci objednané zboží či služby uhradit v plné výši. Akceptace (potvrzení) objednávky je zpravidla provedena prostřednictvím emailu, výjimečně může být provedena telefonicky. 

2. Uzavření kupní smlouvy 

2.1 Webové rozhraní obsahuje seznam nabízeného zboží a služeb, a to včetně uvedení cen za jednotlivé zboží či služby. Ceny nabízeného zboží a služeb jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty (DPH) a všech souvisejících poplatků (kromě dopravy a poštovného). Nabídka prodeje zboží a služeb a ceny tohoto zboží a služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní. Tímto ustanovením není omezena možnost korporace uzavřít se zákazníkem smlouvu za individuálně sjednaných podmínek (pak mají odchylná ujednání v takové smlouvě přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek). Veškeré nabídky prodeje zboží a služeb umístěné ve webovém rozhraní jsou nezávazné a korporace není povinna uzavřít smlouvu ohledně tohoto zboží či služeb. Podání objednávky zboží či služeb je možné učinit vyplněním a odesláním objednávkového formuláře, případně telefonicky či e-mailem. Veškeré objednávky jsou závazné. Podáním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. 

2.2 Webové rozhraní obsahuje také informace spojené s dopravou a balením zboží či služby.

2.3 Pro objednání zboží či služby vyplní zákazník objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o: 

a) objednávaném zboží či službě (objednávané zboží či službu „vloží“ zákazník do elektronického nákupního košíku webového rozhraní), 

b) způsobu úhrady kupní ceny zboží či služby, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží, 

c) informace o nákladech spojených s dodáním zboží či poskytnutím služby (dále společně jen jako „objednávka“). 

2.4 Před podáním objednávky je zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil (zadal), a to i s ohledem na možnost zákazníka zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku podá zákazník kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou korporací považovány za správné. Korporace neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení zákazníkovi potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty zákazníka uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa zákazníka“). 

2.5 Korporace je vždy oprávněna v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží či rozsah služeb, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat zákazníka o dodatečné potvrzení podání objednávky (například e-mailem či telefonicky). 

2.6 Smluvní vztah mezi korporací a zákazníkem vzniká odesláním objednávky (nikoliv tedy až po potvrzení objednávky). Akceptace (potvrzení) objednávky je zpravidla provedena prostřednictvím e-mailu, výjimečně může být provedena telefonicky. 

2.7 Korporace je povinna dodat zboží či poskytnout službu, které si zákazník objednal. Této povinnosti je zbavena v případě vyprodání zásob, o čem bude zákazník informován. 

2.8 Zákazník souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití prostředků komunikace na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (zejména náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám dle aktuálního sazebníku dodavatele. 

2.9 Vlastnické právo ke zboží přechází na zákazníka zaplacením kupní ceny a jeho převzetím. 

2.10 Zákazník má právo na zrušení objednávky před jejím zabalením a vyexpedováním bez jakýchkoliv poplatků. Zrušení objednávky musí být oznámeno korporaci telefonicky nebo emailem (kontaktní údaje uvedeny v těchto obchodních podmínkách). V případě, že zákazník zruší objednávku: 

a) a zboží již bylo zabaleno a odesláno, má korporace právo požadovat úhradu nákladů na zabalení a odeslání zboží, 

b) a zboží již bylo zabaleno, může korporace požadovat úhradu nákladů vzniklých se zabalením zboží, 

c) a zboží ještě nebylo zabaleno ani odesláno, nebude vyžadován žádný poplatek. 

3. Cena za zboží a platební podmínky 

3.1 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží či s poskytnutím služby dle smlouvy může zákazník uhradit korporaci následujícími způsoby: 

a) v hotovosti (při osobním převzetí zboží) v sídle společnosti na adrese: Librantice 145, 503 46 Librantice, 

b) v případě zboží v hotovosti na dobírku v místě určeném zákazníkem v objednávce, v případě služeb v oblasti otevřených i zakázkových vzdělávacích školení, kurzů a jiných akcí v hotovosti v místě a v den konání akce (poskytnutí služby), 

c) bezhotovostně převodem na účet korporace vedený u společnosti FIO banka, a.s., číslo účtu: č. 2400626204/2010(dále jen „účet korporace“), a to na podkladě daňového dokladu (faktury) vystaveného korporací. 

3.2 Společně s cenou za zboží je zákazník povinen zaplatit korporaci také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou za zboží i náklady spojené s dodáním a balením zboží. 

3.3 V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření smlouvy (od data vystavení faktury – daňového dokladu). V případě objednávky zboží a volby jeho osobního odběru je zboží rezervováno po dobu 14 dnů, pokud není do této doby vyzvednuto, je vráceno zpět k prodeji. 

3.4 V případě bezhotovostní platby je zákazník povinen uhradit cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby, jinak korporace nebude schopna platbu identifikovat. V případě bezhotovostní platby je závazek zákazníka uhradit cenu za zboží či službu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet korporace. 

3.5 Korporace je oprávněna, zejména v případě, že ze strany zákazníka nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 2.5), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. 

3.6 Případné slevy z ceny zboží či služby poskytnuté korporací zákazníkovi nelze vzájemně kombinovat. 

3.7 Korporace vystaví ohledně plateb prováděných na základě smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Korporace je plátcem daně z přidané hodnoty.

4. Odstoupení zákazníka – spotřebitele od kupní smlouvy

4.1 Je-li předmětem smlouvy poskytování služeb, začne korporace s plněním své povinnosti ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy pouze na základě výslovné žádosti spotřebitele učiněné v textové podobě. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a podnikatel s plněním na základě výslovné žádosti spotřebitele začal před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, uhradí podnikateli poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy. Je-li sjednaná cena nepřiměřeně vysoká, uhradí spotřebitel podnikateli poměrnou část ceny odpovídající tržní hodnotě poskytovaného plnění. 

4.2 Zákazník – spotřebitel má právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů, a to bez udání důvodu a jakékoliv sankce. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o 

a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží, 

b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo 

c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být korporaci odesláno ve shora uvedené lhůtě, a to na adresu sídla korporace či na adresu elektronické pošty korporace info@fgrozvoj.cz. V tomto případě Kupující oznámí prodávajícímu, že odstupuje od kupní smlouvy, uvede číslo objednávky, jméno a datum nákupu. 

4.3 Vzorové poučení o právu zákazníka – spotřebitele na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem v souladu s nařízením vlády č. 363/2013 Sb.: 

A. Právo odstoupit od smlouvy 

A.1 Do 14 dnů má zákazník právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu. 

A.2 Zákazník má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni: 

a) uzavření smlouvy, 

b) v případě uzavření kupní smlouvy - kdy zákazník nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme zboží, 

c) v případě uzavření smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí - kdy zákazník nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme poslední dodávku zboží, nebo 

d) v případě uzavření smlouvy o pravidelné dodávce zboží po stanovenou dobu - kdy zákazník nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme první dodávku zboží. 

A.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí zákazník o svém odstoupení od smlouvy informovat korporaci – FLOW & GROW, spol. s r.o., IČ: 003182452, se sídlem Librantice 145, 503 46 Librantice, tel.: (+420) 605 114 799, email: info@fgrozvoj.cz, a to formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Zákazník rovněž může použít níže uvedený formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však jeho povinností. 

A.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty (viz A.1 ve spojení s A.2). 

B. Důsledky odstoupení od smlouvy 

B.1 Pokud zákazník odstoupí od smlouvy, vrátí korporace bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jí došlo oznámení zákazníka o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které od zákazníka obdržela, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku zákazníkem zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání korporací nabízený). Pro vrácení plateb použije korporace stejný platební prostředek, který použil zákazník pro provedení počáteční transakce, pokud zákazník výslovně neurčil jinak. V žádném případě tím zákazníkovi nevzniknou další náklady. Platbu zákazníkovi korporace vrátí až po obdržení vráceného zboží nebo prokáže-li zákazník, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve. 

B.2 a) Pokud zákazník již obdržel zboží na základě smlouvy, pak zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašle zákazník korporaci zpět nebo zboží korporaci předá na adrese sídla – Librantice 145, 503 46 Librantice. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud zákazník odešlete korporaci zboží zpět před uplynutím výše uvedené lhůty 14 dnů. 

b) Přímé náklady spojené s vrácením zboží ponese zákazník. 

c) Zákazník odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. 

B.3 Pokud zákazník požádal, aby poskytování služeb začalo během lhůty pro odstoupení od smlouvy (nebo to vyplývá z povahy objednávky – kupř. požadavek na uskutečnění služby do 7 dnů od podání objednávky), zaplatí zákazník částku úměrnou rozsahu poskytnutých služeb do doby, kdy informoval korporaci o odstoupení od smlouvy, a to v porovnání s celkovým rozsahem služeb stanoveným ve smlouvě. 

4.4 Vzorový formulář pro odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem v souladu s nařízením vlády č. 363/2013 Sb.: (vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy): 

4.5 V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 4.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. 

4.6 Zboží by mělo být korporaci vráceno, pokud možno, nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu. 

4.7 V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 4.2 obchodních podmínek vrátí korporace zákazníkovi nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Korporace vrátí zákazníkovi přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím zákazník souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Jestliže zákazník zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který korporace nabízí, vrátí korporace zákazníkovi náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží (následné vrácení zboží korporaci však provádí zákazník na vlastní náklady). 

4.8 Zákazník bere na vědomí, že pokud zboží vrácené zákazníkem bude poškozeno, vzniká korporaci vůči zákazníkovi právo na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na náhradu vzniklé škody je korporace oprávněna jednostranně započíst proti nároku zákazníka na vrácení kupní ceny. 

4.9 Odstoupí-li zákazník od kupní smlouvy, korporace není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky zákazníkovi dříve, než jí zákazník zboží předá nebo prokáže, že zboží korporaci odeslal. 

4.10 Ve vlastním zájmu zašle zákazník zboží zpět jako pojištěnou zásilku a zvolí vhodný obal, jelikož prodejce neručí za případnou ztrátu či poškození zásilky při přepravě. 

4.11. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy: 

a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před Oznámení o odstoupení od smlouvy Adresát: FLOW & GROW, spol. s r.o., Librantice 145, 503 46 Librantice Tel: (+420) 605 114 799 E-mail: info@fgrozvoj.cz 

Oznamuji/oznamujeme(*), že tímto odstupuji/odstupujeme(*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží(*)/o poskytnutí těchto služeb(*):………………………………………………………… 

Datum objednání(*)/datum obdržení(*):………………………………………………………… 

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů:……………………………………………………… 

Adresa spotřebitele/spotřebitelů:………………………………………………………………….. 

Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě) ………………………………………….. 

Datum:……………………….. (*) 

Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte. uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy, 

b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy, 

c) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele, 

d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, 

e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, 

f) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů, 

g) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, 

h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal, 

i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů, 

j) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu, 

k) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo 

l) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy. 

5. Přeprava a dodání zboží 

5.1 Dodací lhůta pro dodání zboží běží od potvrzení závazné objednávky zboží za předpokladu včasného dodání všech podkladů a informací, které jsou nezbytné pro vyřízení objednávky korporací. 

5.2 Zboží je dodáváno balíkem, případně obálkou, přepravcem dle volby zákazníka. Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností korporace dodáno v co nejkratší době, obvykle do 1-3 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky, nejpozději však do 14 pracovních dnů. V případě delší dodací doby (zboží není momentálně skladem nebo jiné závažné důvody), bude zákazník informován a bude s ním konzultována možnost dalšího postupu, případně má poté zákazník má také právo od smlouvy odstoupit. 

5.3 V případě volby platby předem na účet bude zákazníkovi zboží rezervováno po dobu 14 dnů, pokud není stanoveno jinak. Pokud zákazník částku (kupní cenu) neuhradí, bude objednávka stornována a zboží nabídnuto k dalšímu prodeji. Totéž platí i v případě osobního odběru a platbě v hotovosti na adrese korporace. V případě volby platby předem na účet korporace bude zboží zákazníkovi odesláno až po zaplacení celé částky za zboží včetně nákladů spojených s dopravou. 

5.4 V případě, že je z důvodů na straně zákazníka nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je zákazník povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. 

5.5 Při převzetí zboží od přepravce je zákazník povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a sepsat záznam o porušení zásilky. Bez tohoto může být zákazníkova reklamace neúspěšná. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí zákazník zásilku od přepravce převzít. Pokud tedy došlo k viditelnému porušení zásilky nebo vniknutí do zásilky, je nezbytné s přepravcem sepsat záznam o škodě na zásilce. Je nezbytné co nejdříve kontaktovat korporaci telefonicky nebo emailem. V případě nedodržení tohoto postupu není možné žádat dodání chybějícího nebo poškozeného zboží. 

5.7 Podpisem dodacího listu zákazník stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel. 

5.8 Na zákazníka (kupujícího) přechází vlastnické právo okamžikem potvrzení předávacího protokolu (dodacího listu) dopravci. Po převzetí zásilky se případné reklamace řeší přímo s dopravcem. Naše doporučení: Ve všech případech doporučujeme kontaktovat přepravce neprodleně. Pokud zásilka jeví známky zjevného poškození, zásilku nepřebírejte a sepište protokol o poškození zásilky spolu s přepravcem. Protokol nepodepisujte, pokud jste nezkontrolovali obsah u poškozené zásilky. Pokud k této situaci došlo, neprodleně nás prosím telefonicky kontaktujte. 

5.9 Pokud nebude zboží objednané zákazníkem zaslané na dobírku vyzvednuto, je korporace oprávněna požadovat úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s odesláním a balení zboží + manipulační poplatek (tzv. smluvní pokuta) ve výši 200,- Kč. 

5.10 Ceny poštovného a balného najdete v sekci Platební a dodací podmínky. 

6. Platební a dodací podmínky 

6.1 Zboží odesílá korporace obvykle do 1-3 pracovních dnů při platbě dobírkou nebo od obdržení platby, nejpozději do 14 dnů od závazného potvrzení objednávky. Pakliže není možné tuto lhůtu dodržet, bude korporace zákazníka včas informovat. 

6.2 Osobní odběr je možný následujícím způsobem: 

a) Osobní odběr v sídle korporace na adrese Librantice 145, 503 46 Librantice: zdarma 

b) Osobní odběr zprostředkuje (kromě Praha) společnost Zásilkovna (pozor, není zde možné uplatňovat reklamace, společnost Zásilkovna bude zákazníka sama informovat, jakmile bude zboží připraveno k vyzvednutí; slouží pouze pro zásilky do 5 kg; je však možné objednávku rozdělit a zaplatit tak dva osobní odběry u zásilek těžších než 5 kg; v případě, že váha objednávky tento limit překročí, bude korporace zákazníka informovat a dohodnou se na dalším postupu. Mapy míst najdete zde: http://www.zasilkovna.cz): cena: 54,50 Kč včetně DPH (+ 12,10 Kč dobírka) V případě, že dojde k poškození zásilky při osobním odběru, neprodleně, nejpozději do 2 pracovních dnů od vyzvednutí zásilky nás telefonicky nebo e-mailem informujte - viz kontakty. 

6.3 Doručení prostřednictvím České pošty po ČR: 

a) doručení Česká pošta Balík Na poštu - 99 Kč (dobírka + 26 Kč) 

b) doručení Česká pošta Balík Do ruky - 109 Kč (dobírka + 26 Kč) 

c) doručení Česká pošta + dobírka (EMS: do 24 hodin) - 179 Kč d) doručení Česká pošta (obálka) - 49 Kč Obálkou zasíláme pouze zboží, které není křehké. Akceptovány jsou rozměry zboží max. A4, tloušťka max. 4-5 cm, není zde garance doručení do druhého dne. Zasíláme doporučeně. Vpřípadě, že zvolíte tento způsob dopravy a my naznáme, že není vhodný vzhledem k povaze sortimentu, budeme Vás kontaktovat. 

6.4 Bankovní spojení: FIO Banka č.ú. 2400626204/2010. 

6.5 V případě volby platby předem na účet bude zákazníkovi zboží rezervováno po dobu 14 dnů, pokud není stanoveno jinak. Pokud zákazník částku (kupní cenu) neuhradí, bude objednávka stornována a zboží nabídnuto k dalšímu prodeji. Totéž platí i v případě osobního odběru a platbě v hotovosti na adrese korporace. V případě volby platby předem na účet korporace bude zboží zákazníkovi odesláno až po zaplacení celé částky za zboží včetně nákladů spojených s dopravou. 6.6 Informace k přepravě a dodání zboží – viz čl. 5 těchto obchodních podmínek. 

7. Práva z vadného plnění 

7.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména občanským zákoníkem. 

7.2 Kdo plní za úplatu jinému, je zavázán plnit bez vad s vlastnostmi vymíněnými nebo obvyklými tak, aby bylo možné použít předmět plnění podle smlouvy, a je-li stranám znám, i podle účelu smlouvy. Je-li splněno vadně, má zákazník práva z vadného plnění. 

7.3 Korporace je zavázána plnit ve střední jakosti, není-li mezi stranami ujednána jiná jakost. 

7.4 Korporace plní vadně, zejména a) poskytne-li předmět plnění, který nemá stanovené nebo ujednané vlastnosti, b) neupozorní-li na vady, které předmět plnění má, ač se při takovém předmětu obvykle nevyskytují, c) ujistí-li zákazníka v rozporu se skutečností, že předmět plnění nemá žádné vady, anebo že se věc hodí k určitému užívání, nebo d) zcizí-li cizí věc neoprávněně jako svoji. 

7.5 Korporace odpovídá zákazníkovi, že věc při převzetí nemá vady. Zejména korporace odpovídá zákazníkovi, že v době, kdy zákazník věc převzal, 

a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, 

b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, 

c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, 

d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. 

7.6 Věc je vadná, pokud nebyla dodána v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy; jinak pro účel obvyklý. Za vadu se považuje i plnění jiné věci. 

7.7 Zákazník nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy. To neplatí, ujistil-li ho korporace výslovně, že věc je bez vad, anebo zastřela-li vadu lstivě. 

7.8 Zákazník věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství. 

7.9 Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo 

a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, 

b) na odstranění vady opravou věci, 

c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo 

d) odstoupit od smlouvy. Zákazník sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže změnit bez souhlasu korporace; to neplatí, žádal-li zákazník opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li korporace vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li zákazníkovi, že vady neodstraní, může zákazník požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy. 

7.10 Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má zákazník právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud zákazník neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může korporace dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může korporace odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí zákazníkovi způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li korporace vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může zákazník požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže zákazník změnit bez souhlasu korporace. 

7.11 Zákazník nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí, 

a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci, 

b) použil-li kupující věc ještě před objevením vady, 

c) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo 

d) prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch. 

7.12 Neoznámil-li zákazník vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy. 

7.13 Zákazník je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Toto se však nepoužije 

a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, 

b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, 

c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo 

d) vyplývá-li to z povahy věci. 

7.14 Právo z vadného plnění zákazníkovi nenáleží, pokud zákazník před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud zákazník vadu sám způsobil. 

7.15 Práva z vadného plnění nelze vztahovat na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním ani na poškození v důsledku manipulace vedoucí k poškození výrobku, nejčastěji pádu apod. 

 

8. Reklamační řád 

8.1 Reklamační řád vychází z platné a účinné legislativy – zejména z ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a vztahuje se na věci, u nichž jsou uplatňována práva zákazníka z vadného plnění (dále jen „reklamace“). Jako prodávající je označena obchodní korporace: FLOW&GROW, spol. s r.o., se sídlem Librantice 145, 50 346 Librantice, IČ: 03182452, DIČ: CZ003182452, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka (sp. zn.) 33859

8.2 Společnost FLOW & GROW, spol. s r.o., je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání. Společnost je podnikatelem, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu (zákazníkovi) výrobky nebo poskytuje služby. 

8.3 Kupujícím je osoba, která je v těchto obchodních podmínkách označena též jako zákazník. Platná právní úprava rozlišuje dvě možnosti: Kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy naplňuje znaky uvedené v ust. § 420 a násl. občanského zákoníku (podnikatel), a kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy naplňuje znaky uvedené v ust. § 419 občanského zákoníku (spotřebitel = každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná). 

8.4 Zákazník věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství. 

8.5 Práva z vadného plnění jsou upravena v čl. 7 těchto obchodních podmínek. 

8.6 Neoznámil-li zákazník vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy. Neoznámilli zákazník vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji zákazník mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci. K těmto soud přihlédne jen k námitce korporace, že vada nebyla včas oznámena. Korporace však nemá právo na námitku, je-li vada důsledkem skutečnosti, o které korporace v době odevzdání věci věděla nebo musela vědět. 

8.7 Zákazník je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Toto se však nepoužije 

a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, 

b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, 

c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo 

d) vyplývá-li to z povahy věci. 

8.8 Požádá-li o to zákazník, potvrdí mu korporace v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Korporace má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. V potvrzení uvede i své jméno, sídlo a identifikující údaj, popřípadě i další údaje potřebné ke zjištění jeho totožnosti. Je-li to potřebné, vysvětlí korporace v potvrzení srozumitelným způsobem obsah, rozsah, podmínky a dobu trvání své odpovědnosti i způsob, jakým lze uplatnit práva z ní plynoucí. V potvrzení korporace zároveň uvede, že další práva zákazníka, která se ke koupi věci vážou, nejsou dotčena. Nesplnění těchto povinností není na újmu platnosti potvrzení. Nebrání-li tomu povaha věci, lze toto potvrzení nahradit dokladem o zakoupení věci obsahujícím uvedené údaje. 

8.9 Ujednají-li korporace a zákazník zkrácení doby pro uplatnění práv z vadného plnění, nepřihlíží se k takovému ujednání. To neplatí, pokud strany zkrátily tuto dobu na polovinu zákonné doby při koupi již použitého spotřebního zboží; ujednaly-li si zkrácení větší, platí za ujednanou polovina zákonné doby. 

8.10 Právo z vadného plnění zákazníkovi nenáleží, pokud zákazník před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud zákazník vadu sám způsobil. 

8.11 Práva z vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého věc byla koupena. Je-li však v potvrzení podle čl. 8.8 uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro zákazníka bližším, uplatní zákazník právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy. Osoba takto určená k opravě provede opravu ve lhůtě dohodnuté mezi prodávajícím (korporací) a kupujícím (zákazníkem) při koupi věci. 

8.12 Uplatní-li zákazník právo z vadného plnění, potvrdí mu druhá strana v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání. 

8.13 S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba, je korporace povinna přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží nebo poskytovaných služeb, případně i v sídle nebo místě podnikání. Korporace je povinna zákazníkovi vydat písemné potvrzení o tom, kdy zákazník právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy. Korporace nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se korporace se zákazníkem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

8.14 Dojde-li k výměně věci, nezačne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci. 

8.15 Pro reklamaci nás prosím kontaktujte písemně dopisem, telefonicky (tel. (+ 420) 605 114 799), e-mailem (info@fgrozvoj.cz), nebo osobně na adrese Librantice 145, 503 46 Librantice. 

8.16 Za situace, kdy je potřeba zboží zaslat korporaci, si zákazník ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží důkladně zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu (a to včetně veškerého příslušenství) a označí zásilku příslušnými symboly. Zboží k reklamaci zašlete prosím běžným obchodním balíkem na adresu: FLOW @ GROW, spol. s r.o. Librantice 145, 503 46 Librantice. Součástí reklamace by mělo být přiložení dokladu o koupi a popis závady. Po vyřízení reklamace bude korporace zákazníka nejčastěji telefonicky, e-mailem, případně dopisem kontaktovat. 

8.17 Korporace může poskytovat zdarma k nákupu dárky. Na tyto dárky se nevztahují žádná práva spotřebitele. 

9. Specifika ve vztahu k pořádaným kurzům a školením 

9.1 Přihlášku je možno podat nejpozději 5 dnů před začátkem akce. Pozdější přihlášky je možno akceptovat po předchozí telefonické domluvě. Vaše předběžné dotazy přiložte k závazné přihlášce. 

9.2 Cena za účast jednoho pracovníka organizace či jednotlivce (dále jen „účastnický poplatek“) je stanovena u každé akce v Kč (tato cena zahrnuje DPH). Semináře akreditované MV ČR, MŠMT pro DVPP a MPSV jsou od 1. 1. 2009 dle § 57 odst. 1 pís. d) Zákona o DPH osvobozené od DPH. Cena je u různých akcí odlišná v závislosti na délce konání semináře či kurzu, na poskytovaných materiálech, zajištěném občerstvení, místě konání apod. 

9.3 Zařazení účastníků na kurz, seminář či školení bude uskutečněno podle pořadí došlých přihlášek. V případě naplnění kapacity semináře bude přihlašující se subjekt o této skutečnosti vyrozuměn a účastnický poplatek mu v takovém případě bude vrácen. Pokud ovšem došlo k zařazení přihlašujícího se subjektu do kurzu či semináře a ten se následně akce nezúčastní, potom se účastnický poplatek nevrací, přihlašující se subjekt má ovšem právo vyslat náhradníka. 

9.4 Přihlašující se subjekt se zavazuje k úhradě účastnického poplatku nejpozději ke dni konání semináře a to buď převodem na účet nebo v hotovosti v den konání semináře. Daňový d

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ A OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vážený obchodní partnere,

Následující texty jsme vytvořili proto, abychom vás seznámili se způsobem, jak shromažďujeme, zpracováváme, používáme a chráníme vaše osobní údaje a soukromí. Věříme, že odpoví na otázky, které vás zajímají.

Správce

 

Udělujete tímto souhlas společnosti FLOW & GROW s.r.o. , se sídlem č.p. 145, Librantice 503 46, IČ: 03182452, zapsané ve obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, spisová značka C33859 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:

Rozsah zpracovávaných údajů

 
 • jméno a příjmení, včetně akademických titulů před a za jménem
 • název společnosti
 • e-mail
 • telefonní číslo
 • adresa bydliště, nebo sídla společnosti
 • údaje o objednávkách a provedených finančních transakcích mezi zákazníkem a správcem, zejména o jejich účelu a dalších náležitostech dle § 11 odst. 1 zákona 563/1991 Sb., o účetnictví
 • údaje o dosažených výsledcích vzdělávání, odpovědi na testové otázky, informace o výsledcích zkoušek, výsledcích opravných zkoušek, o vydání osvědčení
 • audiovizuální záznam z akcí FLOW & GROW s.r.o.
 • Cookies/IP adresa

Účel zpracování

 

Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo a e-mail je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem:

 • poskytování služeb, plnění smlouvy, nebo objednávky,
 • technická zpráva webového portálu,
 • zpracování plateb,
 • vedení účetnictví,
 • marketing a zasílání newsletterů.

Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 10let od okamžiku, kdy již nebude účel, pro který by je uchovával, pokud mu zákon nenařizuje delší dobu.

 

Cookies

 

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte (URL stránky), a dále aktuální verze prohlížeče a vámi požívaného operačního systému. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek je oprávněným zájmem Správce. Případná cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu.

Webové stránky FLOW & GROW lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém zařízení zakázat. V případě změny nastavení souborů cookies ve vašem prohlížeči již vaše chování na našich stránkách nebude sledováno. Informace o kontrole a mazání souborů cookies najdete také na adrese http://allaboutcookies.org.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

 

Vaše osobní údaje jsou chráněny maximální mírou zabezpečení, a to jak ty ve fyzické podobě, tak ty v elektronické podobě.

Portál fgrozvoj.cz je opatřen certifikátem https://, díky kterému bezpečně komunikuje s prohlížeči webu.

Zaměstnanci, spolupracovníci a zpracovatelé mají přístup vždy pouze k nezbytně nutnému rozsahu zpracovávaných osobních údajů, a nejsou oprávněni pořizovat kopie a přenášet a zveřejňovat jakoukoliv formou zpracovávané osobní údaje mimo úkony související s výkonem činnosti Správce.

Pro přístup k zákaznickému účtu si zákazník zadává své heslo. Pro maximální bezpečnost zákaznického účtu je třeba zvolit netriviální heslo, které např. neobsahuje několik stejných čísel nebo číselné řady, a takové heslo pravidelně aktualizovat.

 

Předávání osobních údajů třetím stranám a souhlas se zpracováním

 

K vašim osobním údajům mají přístup zaměstnanci a spolupracovníci FLOW & GROW (Správce). Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů. Jedná se o následující subjekty:

 • účetní společnost, daňový poradce, auditor, advokát
 • společnost Facebook
 • společnost Google
 • technický správce portálu, společnost Banys Media s.r.o.
 • společnost EFPA ČR
 • správci aplikací Fakturoid, ClickMeeting, DM Bee

Osobní data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

 

Vezměte, prosím na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

1) právo na informace

 • Máte právo vědět, jaké informace a po jakou dobu o vás Správce uchovává. Veškeré takovéto informace naleznete v tomto dokumentu - Zásady zpracování a ochrany osobních údajů.

2) právo na přístup

 • v případě vašeho požadavku vám ve lhůtě 1 měsíce sdělíme, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a z jakých důvodů.

3) právo na doplnění a změnu osobních údajů

 • v případě vaší žádosti o změnu nebo doplnění osobních údajů pro vás tuto změnu či doplnění v odůvodněných případech provedeme.

4) právo na omezení zpracování

 • pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat, nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování. Omezit můžete také jen rozsah osobních údajů nebo účel zpracování

5) právo na přenositelnost

 • v případě vašeho požadavku vám ve lhůtě 1 měsíce od vznesení požadavku sdělíme, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč, a to ve strojově čitelné podobě, abyste své osobní údaje mohli vzít a přenést k někomu jinému

6) právo na výmaz (být zapomenut)

 • v případě vašeho oprávněného požadavku ve lhůtě 1 měsíce vymažeme veškeré vaše osobní údaje z našeho systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh, případně vám sdělíme, které údaje jsme smazali a odůvodníme, které jsme smazat nemohli.
 • Typické informace, které je Správce povinen uchovávat zpravidla po dobu 10 let a nelze je smazat, jsou údaje o odborných zkouškách, vzdělávání a certifikátech, které Zákazník na základě využití služeb u Správce získal/a.

7) stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

 • v případě, že se domníváte, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů

Veškerá vaše práva můžete uplatnit u Správce – FLOW & GROW s.r.o. emailem na adresu info@fgrozvoj.cz

 

Ujištění mlčenlivosti

 

Správce tímto prohlašuje, že zaměstnanci, spolupracovníci a zpracovatelé, kteří zpracovávají vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů (přihlašovací údaje apod.). Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů se Správcem.

Prohlášení

 

Prohlašujeme, že jako správce osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména nařízením GDPR. Vaše osobní údaje budou zpracovány jen na základě platného právního důvodu (plnění smlouvy, oprávněný zájem, zákonná povinnost nebo udělený souhlasu se zpracováním).

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti.

Kontakt

  Pokud se na nás budete chtít v otázce zpracování údajů a ochrany soukromí obrátit, můžete nás kontaktovat na e-mail: info@fgrozvoj.cz

Tyto zásady zpracování a ochrany osobních údajů platí od 25.5.2018

zpracování a ochrana osobních dat

Děkujeme Vám za udělení souhlasu se zpracováním Vašich osobních dat. 

Pokud se na nás budete chtít v otázce zpracování údajů a ochrany soukromí obrátit, můžete nás kontaktovat na e-mail: info@fgrozvoj.cz