Flow & Grow

Kdo jsme?

Jsme špička v oboru a za naším týmem stojí dlouholetá praxe a nejlepší výukové metody na trhu finančního plánování


Flow & Grow

Co děláme?

Společnost Flow & Grow se specializuje na vzdělávání a rozvoj finančních poradců ve všech oblastech jejich profesního života.


Flow & Grow

Co umíme?

Navrhneme řešení, která prohloubí znalosti a dovednosti, díky kterým Vaše hodnota a prestiž poroste.


Další Předchozí

Vize

Flow & Grow zprostředkovává finančním poradcům své dlouholeté know-how s cílem maximálního využití jejich potenciálu a dosažení vynikajících obchodních výsledků.

Jako zkušený surfař vás na společné vlně dovezeme k trvale úspěšnému podnikání a finanční svobodě."

 

Naším cílem je:

 

  • Vzdělávání finančních poradců v oblasti komplexní a dlouhodobé práce s klientem
  • Změnit pohled veřejnosti na práci finančního poradce na českém trhu
  • Pomáhat v rozvoji vaší „firmy“
  • Vzdělávání veřejnosti v oblasti finanční gramotnosti
  • Příprava na profesní certifikace v oboru financí

 

„S plynoucím časem, naším know-how a dlouholetými zkušenostmi v oboru, Vaše hodnota roste.“

Naše společnost FLOW & GROW s.r.o. byla založena v roce 2014. Hlavním důvodem byla rostoucí poptávka po odborném vzdělávání ze strany finančních poradců, finančních společností, neziskového sektoru a potřeba vzdělávání široké veřejnosti. Naší snahou je zprostředkovat a srozumitelně vysvětlit vše co se finančního sektoru týká. Portfolio našich vzdělávacích akcí je především zaměřeno na znalosti a dovednosti, které finanční poradci využívají při každodenní práci. Naše výukové programy využívají nejnovější metody z oblastí andragogiky, pedagogiky a dalších teoretických oborů, zabývajících se vedením obchodníků a zvyšováním jejich obchodního potenciálu.

Dále se věnujeme vzdělávání v neziskové sféře a veřejnosti. Naše kurzy Finanční gramotnosti jsou speciálně připravené pro veřejné instituce v oblasti školství, úřady práce či dětské domovy atd. Naší silnou stránkou je dlouholetá praxe všech členů týmu, tedy odborníků na pojišťovnictví, bankovnictví, vedení a rozvoj lidí, trénink, koučink atd., v mnoha společnostech napříč finančním sektorem. Jsme partnerem Evropské asociace finančního plánování Česká republika (EFPA ČR), která mj. definuje standardy práce finančních poradců. EFPA ČR, jakožto zástupce EFPA Europe v České republice, je nezisková organizace sdružující finanční poradce s certifikátem EFA.

Řekli o nás

Pavel Kropík
ZŠ Palmovka
 
 
 
Bc. Lukáš Talpa
Liga otevřených mužů
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PaedDr. Anna Chaloupková
párový a rodinný psychoterapeut

Reference

"Žáci se určitě domnívají, že hra je přínosná. Seznámí se s množstvím informací, které často nemají ani dospělí. Vše bylo srozumitelné - to co neznali, jste jim dobře vysvětlili. Rádi by si zahráli znovu."

 

"V rámci projektu Patron, kterým Liga otevřených mužů podporuje mladé muže vyrůstající v dětských domovech, se uskutečnil kurz finanční gramotnosti pod vedením paní Šárky Chocové. Kurz byl pojat formou hry. Chlapci si zábavnou formou prošli jednotlivými fázemi života od prvního zaměstnání dále. Hra jim pomohla si uvědomit nutnost nežít si nad poměry, ostražitost k různým půjčkám a opatrnost v investicích. Očekával jsem, že mladíky z DD školení moc bavit nebude, protože během svých let v DD zažili již spoustu různých školení finanční gramotnosti, ale byl jsem překvapen, když jsem po téměř 4 hodinách musel hru ukončit. Kluci si školení užili, byli do hry vtaženi a živě diskutovali nad kroky, které mají či naopak nemají podniknout. Velkou pomocí pro ně pak byla přítomnost zkušených mužů, dobrovolníků, jejich patronů. S nimi se též mohli radit o svých rozhodnutích a přirozeně se tak učili uvažovat o krocích, které je v reálném životě mohou potkat. Pro to vše jsme paní Chocovou požádali aby přijela i na další kurz a školila ve finanční gramotnosti i další kluky z dětských domovů."

 

"Vážená společnosti, ráda bych vyjádřila spokojenost s prací Vašeho lektora, pana Zdeňka Habra, kterého jsem měla pozvaného dne 21.07.2015 do svého týdenního psychoterapeutického pobytu s klienty v Jedlové v Deštném v Orlických horách. Celodenní program, s cílem seznámit účastníky s tématem "Finanční gramotnost" s podtitulem "Nenechme se ovládat penězi, ovládejme my je", probíhal plynule, lektor střídal teoretické informace s hravou formou výuky a tím se mu podařilo zapojit všech 12 účastníků. Naučili se rozvažovat, v rámci hry si odžili 30 let finančního života jednotlivce a jeho rodiny. Lektor používal moderní techniky, nejvíce bych však chtěla vyzdvihnout jeho lidský rozměr, schopnost navázat kontakt s lidmi a udržet si jejich pozornost. Též hlasový fond je velmi dobrý. Celkově hodnotím jeho projev a přínos pro účastníky jako výborný! "

Partneři

Společnost Flow & Grow buduje dlouhodobé vztahy s neziskovými organizacemi a dalšími společnosti v oboru vzdělávání a rozvoje. Díky našim strategickým partnerstvím jsme schopni nalézt optimální řešení pro každého - pro finanční společnost, státní organizaci, školu nebo poradce.
 

Našimi partnery jsou

     

Další Předchozí

Řešení pro vás

Navrhneme Vám optimální řešení. Díky širokému záběru našeho týmu dokážeme na rozlehlém moři finančních trhů pomoci jak začátečníkům, tak i zkušeným finančním poradcům.

 

Veřejnost

Pomůžeme Vám orientovat se ve spletitostech finančních produktů a ukážeme Vám, jak to v životě finančně zvládnout. Naše kurzy jsou připraveny pro vzdělávací instituce a pomáhají tak těm, kteří do života teprve vstupují. Naučíme vás neztratit se ve financích, nepromarnit šance, vědět kde si nechat poradit a další znalosti, které vám usnadní život.

Finanční poradci

Víme, jaké odborné znalosti jsou pro kvalitního poradce nezbytné, zároveň Vás naučíme, jak je efektivně využít v praxi. Rádi představíme finanční sektor začínajícím poradcům, ale pomůžeme s optimalizováním businessu i těm, kteří se již v oboru nějakou dobu pohybují. Trh financí se průběžně mění, pomůžeme Vám držet krok.

Poradenské firmy

Připravíme vaše poradce nejen na odborné certifikace. Ukážeme Vám jak efektivně řídit poradenský tým a jak se o něj starat, aby prosperoval a byl na nejvyšší možné úrovni. Vaše nováčky naučíme základům obchodu a stávajícím poradcům ukážeme, jak se zlepšit. S námi budou vaši lidé na jedné vlně.

Držitelé certifikátu €FA

Pro vás máme připravenu, v rámci kontinuálního vzdělávání, řadu odborných seminářů. Stále hledáme aktuální témata, tak abychom pomáhali udržovat nejvyšší možnou kvalitu při poskytování finančního poradenství. 

Kontinuální vzdělávání pro držitele certifikátu EFA

        Rádi bychom, aby kontinuální vzdělávání pro certifikované finanční poradce nebylo pouhým sběrem kreditů, ale měli jste možnost vybrat si témata, která vám budou vrámci vaší praxe k užitku.

Aktuální téma a termín:

 

 

 

 

Dostupné záznamy webinářů:

Sociální dávky a novinky v důchodovém systému

lektor: P. Šafránek

Výluky v životním pojištění

lektor: D. Šídlo

Daň z příjmů FO

lektoři: Z. Stehno a Š. Chocová

     

Investiční plánování pro pokročilé

lektor: V. Hostinský

Pojištění odpovědnosti

lektor: L. Kaplan

Vybrané otázky majetkového a odpovědnostního pojištění

lektoři: D.Šídlo a L. Kaplan

     

Nová právní úprava spotřebitelského úvěru a jeho zprostředkování

Lektorka: H. Kolmanová

   


 

Další Předchozí

Michal Šrubař

„Když je žák připraven, učitel se vždy najde.“

Více

Marta Gellová

„Kdo chce, hledá způsob, kdo nechce, hledá důvod.“

Více

Dalibor Jurič

„Zatímco ztrácíme svůj čas váháním a odkládáním, život utíká.“

Více

Šárka Chocová

„Slova knih nás vždy vzruší, důležité však je, aby nás změnila.“

Více

Zdeněk Habr

„Hlavním cílem vzdělání není vědění, nýbrž jednání.“

Více